13 lica ljudi koji gledaju debatu koja sve sažimaju

1.

David Mcnew / Getty Images

2.

David Mcnew / Getty Images

3.

David Mcnew / Getty Images

Četiri.David Mcnew / Getty Images

5.David Mcnew / Getty Images

6.

Pedro Pardo / AFP / Getty Images

8.Anthony Wallace / AFP / Getty Images

9.

Lucy Nicholson / Reuters